Náš cieľ

Spoločnosť TT-TRANS bola založená v roku 2002 ako dopravná spoločnosť v oblasti cestnej nákladnej dopravy. Hlavnými partnermi od začiatku podnikania boli veľké spoločnosti ako napríklad ŽOS Trnava, Tomark Prešov alebo K-Supra Brezno. Ako sa rozrastal vozový park firmy, rozširovalo sa aj portfólio služieb a preto sa kamiónová doprava v roku 2011 odčlenila a presunula do novozaloženej dopravnej spoločnosti HZ-TRANS , venujúcej sa výhradne autodoprave. Obe firmy spolu aj naďalej úzko spolupracujú.
Od roku 2005 je hlavnou činnosťou firmy obchod so železničnými nákladnými vagónmi a ich dielmi. Disponujeme vybavenou dielňou, určenou na opravy a renováciu železničných dielov.

Heavy Duty

Zamestnávame dlhoročne skúsených profesionálov v oblasti hore uvedených opráv, ťažkej manipulácie a cestnej dopravy. Naše subdodávateľské služby dlhoročne úspešne poskytujeme etablovaným opravárenským spoločnostiam. Rovnako sme hrdým partnerom mnohých spoločností vlastniacich a prevádzkujúcich nákladné vozne. Od roku 2015 sme sa začali venovať aj výrobe slamených peliet. Pelety sú vyrobené zo 100% biomasy, bez žiadnych ďalších chemických prímesí. Používajú sa buď ako palivo, alebo ako podstielka, prípadne krmivo pre zvieratá.


Facebook-f


Twitter


Vimeo-v


Instagram


Youtube